Área de Picnic dels Pins – Pla d’en Xurri - Archivo