Parque Natural de Montgrí les Islles Medes i el Baix Ter - Archivo